درباره ما

گروه مهندسـی و صنـایع هـرم با سابقه علمـی،تخصص‌های ماخوذه،تعهد کارکنـان و تامین انحصاری تجهیـزات و مصـالح از معتبرترین برندهای جهانی، مجموعه ای منسجم را در زمینه مشاوره، محاسبات،طراحی، احداث،تجهیز و بهره برداری سالن های چند منظوره سینما، مراکزمانیتورینگ،کنفرانس و هتل­ها درسال1385خورشیدی ­بنا نهاده است.
این مجمـوعه با هـدف بهره­ گیــری از دانـش روز درطراحـی و تولید، همچنین ارائه مستقیـم و بدون واسطـه محصـولات و خدمـات خود، اقـدام به تشکیل واحدهای مختلف از بدو تاسیـس تا‌کنـون نموده که اهم آن در ذیل اشاره می گردد:
1-واحد فنی ‌و­‌مهندسی معماری ‌و ‌معماری داخلی، شامل کارشناسان ارشد معمار و طراحان داخلی.
2-واحد فنی و مهندسی الکترونیک و سیستم های سمعـی و بصری شـامل کـارشـناسـان فیـزیک و آکوسـتیـک، صـوت، نور و تصـویـر
3-واحد فنی و مهندسی تاسـیسـات الکتریـکی و مکانیـکی- شـامل کارشناسان و عوامل فنی برق و تاسیسات
4-واحد فنی تولید و کنتـرل کیفیت سیستم ها- شامل کارشناسـان ارشـد الکترونیک و مخابرات، سـیسـتم های کنترل صـوت و تصـویر
5-واحد فنی تولید و کنترل کیـفیت مبلمان و دکوراسـیون داخلـی،شـامل کارشـناسـان و عوامـل فنی صـنایع چوب و معماری در محل کارخانه
6-واحد فنی کنترل پروژه و ساخت شامل کارشناسان مدیریت پروژه و سـاخت
7-واحـد نظارت عالیـه شـامـل کـارشـناس ارشـد معماری و ارتباط مستقیم مدیرعامل

این گروه با نگرش مدیریتی در جلب رضایتمندی مشتریان بدون استفاده از سیاست تبلیغاتی گسترده و عطف به کیفیت متعالی بیش از 40 پروژه مرتبط را در کشورهای حوزه خاورمیانه و همچنین بیش از 150 پروژه را در همکاری با سازمان ها و کارفرمایان خصوصی درکشور به پایان رسانیده است

نمایه مشتریان


best essay writing service