هتل فیرمونت دبی (امارات متحده عربی)

هتل فیرمونت دبی (امارات متحده عربی)

هتل فیرمونت دبی (امارات متحده عربی)

شرکت عرب تک اینترنشنال کشور

ظرفیت: 65-40 نفر

فضا: 300 متر مربع