گروه را مرور کن سالن سینما

سینما ها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند بیشتر از سایر مکان های مشابه همچون آمفی تئاتر و … مورد اهمیت هستند و طراحی آنها بیشتر مورد توجه است و از سوی معماران بیشتر مورد توجه می باشد و در هنگام طراحی این مکان باید تمامی فضا های مربوطه به این مکان ترسیم شوند و ضوابط طراحی و استاندارد های مربوطه نیز رعایت شوند تا در نهایت سازه ای مناسب و با رعایت تمامی ضوابط بوجود آید که علاوه بر زیبایی در طراحی بتواند پاسخگوی نیاز های افراد مراجعه کننده نیز باشد و تمامی امکانات مربوطه و لازم افراد را برطرف کند .با توجه به اینکه سینما ها هر روزه با ازدیادی از جمعیت روبرو هستند از این رو در طراحی این مکان ها باید موارد ویژه ای را مد نظر داشت و به طراحی و ترسیم فضا هایی متناسب با نیاز افراد و مراجعه کنندگان پرداخت تا بتوانند تمامی نیاز های افراد حاضر در مجموعه و افراد مراجعه کننده را برطرف سازند. گروه هرم بهمراه مهندسین و معماران مجرب در این ضمینه، با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و مالی شما کارفرمای گرامی قادر به خدمات رسانی در کلیه امور مربوط به طراحی تا ساخت پروژه های سینمایی میباشد.